سایت فارسی

آسانسورهای نمادار PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ پست الكترونيكي
                                                         dsc00101jj.jpg   
        
آسانسورهای نمادار :آسانسورهایی هستند  که قسمتی از کابین آنها به صورت شفاف بوده و معمولا" در نمای ساختمان ها نصب میگردند. این آسانسورها را  نیز میتوان  در زمره آسانسورهای مسافری معرفی نمود که هر یک با توجه به  موقعیت آنها  در ساختمان ، از نظر طراحی دارای شرایط خاص خودهستند .  
        مطابق مقررات ایمنی ، چاه آسانسورهای نما دار با صفحات بزرگ شفاف پوشیده و یا بطور عمده میتوان باز باشد. آسانسورهای نصب شده در فضای آزاد در شرایط محیطی غیر عادی که در آن باد شدید، باران، برف یا یخبندان قابل پیش بینی است باید پوشش کامل برای چاه منظور گردد.                                                

    طبق قوانین استاندارد چاه آسانسور در طبقاتی که ممکن است در دسترس عموم قرار گیرد باید دارای پوششی به شرح زیر باشد :

این پوشش می تواند شیشه ای باشد که در صورت استفاده از شیشه جام با ضخامت حداقل 10 میلیمتر بایستی سطوح آن طرف شیشه که در دسترس مسافر نباشد یوسیله پلاستیکی چسب دار مخصوص پوشش داده شود . 

  • ارتفاع دیواره ها باید از سطح هر  دسترسی 2.5 متر باشد .
  • ارتفاع دیواره ها از سمت ورودی آسانسور حد اقل  3.5 متر باشد .
  • در پایین ترین طبقه یا زیر آن فضایی برای پرسنل سرویس کار تامین شود به نحوی که بتواند به قسمت های خارجی کابین جهت نظافت یا سرویس دسترسی پیدا نماید و فاصله باز افقی آن بایستی حداقل 45 سانتیمتر باشد . 

 کاتالوگ                                                                       

                                                                                

dsc00123.jpg                                                            

 

 

 

 

 

 
طراحی سایت دارکوب